Sposoby wyświetlania liczb

Sposoby wyświetlania liczb do określonego miejsca po przecinku (separatorze):

#include <iostream>
#include<iomanip> //Biblioteka potrzebna do wyświetlania liczb, do określonej pozycji
         // po przecinku z użyciem strumienia cout
 
using namespace std;
 
int main()
{
  //Deklarujemy zmienne, które pozwolą nam przetestować sposób
  //wyświetlania liczb z ustalaniem liczby miejsc po przecinku.
  float pi=3.1415926, f=4.5;
  int i=5;
 
  printf("Wyświetlanie liczb z użyciem funkcji printf()\n");
  //Wyświetlanie liczby do określonej liczby po przecinku w przypadku
  //użycia funkcji printf()
  printf("Liczba pi wynosi: %.5f \n", pi); 
       /* Pierwsza część oznacza tekst wyświetlony na konsolę.
        Zapisana tam fraza %.5f oznacza, że:
          % - po przecinku podana jest zmienna
          .5 - należy ją wyświetlić do pięć miejsc po przecinku
          f - jest to typ podanej zmiennej.
        Jak drugi parametr podana jest zmienna (w tym przypadki pi),
        której wartość zostanie wstawiona w miejsce #.5f
       */
  //W analogiczny sposób możemy wyświetlać zmienne innego (wedle moich
  //informacji wszystko omówione zostało na pierwszym wykładzie) typu, na przykład
  //całkowitoliczbowego:
  printf("Wymyślona wartość całkowitoliczbowa: %d \n", i);
  printf("Wymyślona wartość zmiennopozycyjna, ale wypełniona zerem: %.2f \n", f); 
 
 
  //Można również wyświetlać wartość kilku zmiennych, podczas pojedynczego
  //wywołania fukcji printf(). Proszę pamiętać, że %d stosujemy dla zmiennej typu
  //całkowitoliczbowego, %f dla zmiennej zmiennopozycyjnej, %c dla jednego
  //znaku, a %s dla całego napisu.
  printf("Liczba pi wynosi: %10.7f, natomiast po pomnożeniu przez %d\nUzyskujemy wynik: %.7f", pi, i, pi*i);
      // Zapis %18.7f oznacza, że liczba ma zostać zapisana na 10 pozycjach,
      // z czego 7 jest po przecinku, a jedna do kropka (separator), a więc 
      // liczba zapisana zostanie na dwóch pozycjach przed przecinkiem i 7 po.
 
  /* ---------------------------------------- */
 
  cout<<endl<<endl<<"----------------------------------------"<<endl;
  cout<<"Wyświetlanie liczb z użyciem strumienia cout"<<endl;
  cout<<"Liczba pi wynosi: "<< pi << endl;
  cout<< setprecision(3); // Określamy, że liczba będzie wyświetlana do 2 miejsc
              // po przecinku (tak zostanie, aż do następnej zmiany).
              // Należy dołączyć bibliotekę iomanip (jest w drugiej linii)
  cout<<"Liczba pi wynosi: "<< pi << endl;
  cout<< setprecision(5); // Określamy, że liczba będzie wyświetlana do 4 miejsc po
              // przecinku (tak zostanie, aż do następnej zmiany).
  cout<<"Liczba pi wynosi: "<< pi << endl;
 
  cout<<"Wymyślona wartość całkowitoliczbowa: "<< i << endl; 
  cout<<"Wymyślona wartość zmiennopozycyjna: "<< f <<endl; 
  cout << fixed << setprecision(2);
  cout<<"Wymyślona wartość zmiennopozycyjna, ale wypełniona zerem: "<< f <<endl; 
 
  cout<<"Liczba pi wynosi: "<< pi << ", natomiast po pomnożeniu przez "<< i << endl;
  cout<<"Uzyskujemy wynik: "<< pi*i << endl; 
 
  cin.ignore();
  cin.get();
  return 0;
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>