JAVA – mediana elementów w tablicy

Funkcja wyznaczająca medianę elementów w tablicy podanej jako parametr:

 
package mediana;
 
import java.util.Random;
 
public class Main {
 
 /* funkcja wyznaczająca medianę elementów podanych w tablicy. Mediana
  * jest wartością środkową, lub inaczej drugim kwartylem
 */
 public static double mediana(int[] tablica)
 {
   double mediana=0; // zmienna, która będzie przechowywać medianę
   double srednia = 0.0; // zmienna do trzymania średniej wartości dwóch zmiennych
   Arrays.sort(tablica); // mediana jest wartością środkową w danym zbiorze
            // aby uzyskać tę wartość, należy w pierwszym kroku
            // posortować elementy tablicy (dowolną metodą)
            // tutaj użyliśmy wbudowanej metody Javy sort.
   // jeżeli tablica zawiera parzystą liczbę elementów, to mediana jest 
   // średnią wartością dwóch środkowych elementów
   if (tablica.length % 2 == 0 ) 
   {
     srednia = tablica[tablica.length/2] + tablica[(tablica.length/2)-1];
     // w zmiennej średnia trzymamy sumę dwóch środkowych elementów tablicy
     mediana = srednia/2.0; //obliczamy średnią wartość dwóch elementów
 
   }
   else // jeżeli tablica zawiera nieparzystą liczbę elementów, to mediana
   {  // jest dokładnie wartością środkową
     mediana = tablica[tablica.length/2];
   }
 
   return mediana;
 }
 
 
  public static void main(String[] args) 
  {
    int w = 10; // tutaj ustawiamy wielkość tablicy
    int[] tab = new int[w]; // tworzymy nową tablicę wartości int
    Random r = new Random(); // obiekt klasy Random do losowania wartości
 
    for (int i = 0 ; i < tab.length ; i++)
    {
      tab[i] = r.nextInt(101); // losowanie wartości z przedziału <0:100>
    }    
    System.out.println(mediana(tab)); // wywołanie funkcji i 
                    // wyświetlenie wyniku
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>