JAVA – Pierwiastek drugiego stopnia i wartość bezwzględna

Pierwiastek drugiego stopnia i wartość bezwzględna w języku JAVA:

 
package sqrt_abs;
 
// Importowanie biblioteki potrzebnej do wczytywania danych
import java.util.Scanner;
 
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) {
    /*
     * Przykład pierwiastek i wartość bezwzględna.
     */
    Scanner in = new Scanner(System.in);
 
    /*
     * PIERWIASTEK DRUGIEGO STOPNIA
     */
    // Pierwiastek drugiego stopnia, to metoda Math.sqrt(d)
    double pi = Math.PI;
    System.out.println("Pierwiastek drugiego stopnia z pi wynosi:\n" +
                                Math.sqrt(pi));
    System.out.println("\nPodaj przykładową liczbę");
    double liczbaD = in.nextDouble();
    double sqrtLiczby = Math.sqrt(liczbaD);
    System.out.println("Pierwiastek drugiego stopnia z "+ liczbaD +
                    " wynosi " + sqrtLiczby);
 
    /*
     * WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA
     */
    System.out.println();
    // Wartość bezwzględna, to metoda Math.abs(d)
    System.out.println("Podaj liczbę ujemną");
    int n = in.nextInt();
    int nDodatnia = Math.abs(n);
    System.out.println("Wartość bezwzględna z "+ n +" wynosi "+ nDodatnia);
 
    System.out.println();
 
    /*
     * TRÓJARGUMENTOWY OPERATOR WARUNKOWY
     */
    // Wartość bezwzględna bez metody Math.abs(d)
    // Zastosowana trójargumentowy operator warunkowy:
    // WARUNEK ? JEŚLI_PRAWDA : JEŚLI_FAŁSZ;
    nDodatnia = n>0 ? n : -n;
    System.out.println("Wartość bezwzględna z "+ n +" wynosi "+ nDodatnia);
  }
 
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>