JAVA – prosty kalkulator

Program wykonujący operację dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz dzielenia modulo na dwóch liczbach podanych przez użytkownika:

 
package kalkulator;
 
public class Main {
 
 /* Prosty kalkulator wykonujący operacje dodawania, odejmowania, mnożenia
  * dzielenia oraz operację modulo w zależności od wyboru użytkownika
  */
 
  public static void main(String[] args) 
  {
    int pierwsza_l; // dwie liczby, na których będziemy wykonywać operację
    int druga_l;
    char znak;   // zmienna przechowująca symbol operacji do wykonania
    Scanner wej = new Scanner(System.in);  // wczytywanie zmiennych 
    System.out.println("Podaj pierwszą liczbę:"); // przy pomocy Scanner
    pierwsza_l = wej.nextInt();
    System.out.println("Podaj drugą liczbę:");
    druga_l = wej.nextInt();
 
    System.out.println("Dodawanie dwóch liczb - wciśnij +");
    System.out.println("Odejmowanie dwóch liczb - wciśnij -");
    System.out.println("Mnożenie dwóch liczb - wciśnij *");
    System.out.println("Dzielenie dwóch liczb - wciśnij /");
    System.out.println("Operacaja modulo - wciśnij %");
 
    znak = wej.next().charAt(0); // pobieramy symbol operacji od użytkownika
    switch(znak)   // w zależności od wyboru wykonujemy daną operację
    {
      case '+':  // dodawanie dwóch zmiennych
      {
        System.out.println(pierwsza_l + druga_l);
        break;
      }
      case '-':  // odejmowanie dwóch zmiennych
      {
        System.out.println(pierwsza_l - druga_l);
        break;
      }
      case '*':  // mnożenie dwóch zmiennych
      {
        System.out.println(pierwsza_l * druga_l);
        break;
      }
      case '/':  // sprawdzenie, czy druga zmienna nie jest zerem oraz
      {      // dzielenie dwóch zmiennych 
        if(druga_l !=0)
        {
         System.out.println(pierwsza_l / druga_l + "oraz reszty: " +
             pierwsza_l % druga_l);
        }
        else
        {
          System.out.println("Nie dzielimy przez zero!!!");
        }
        break;
      }
      case '%': // jw. ale tym razem operacja modulo
      {
        if(druga_l !=0) // również sprawdzenie warunku dzielenia przez 0
        {
          System.out.println(pierwsza_l % druga_l);
        }
        else
        {
          System.out.println("Nie dzielimy przez zero!!");
        }
      }
 
    }
 
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>