JAVA – Przykład potęgowania

Przykład potęgowania liczb w języku JAVA:

 
package potegowanie;
 
// Importowanie biblioteki potrzebnej do wczytywania danych
import java.util.Scanner;
 
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) {
    /*
     * Przykład potęgowania.
     */
    Scanner in = new Scanner(System.in);
 
    // Metoda Math.pow(a, n); podnosi liczbę a do potęgi n.
    // Liczby całkowite
    System.out.println("Podaj liczbę");
    int a = in.nextInt();
    System.out.println("Podaj potęgę");
    int n = in.nextInt();
    int potega = (int)Math.pow(a, n);
    System.out.println(a+" podniesione do potęgi "+n+" wynosi:\n"+potega);
 
    System.out.println();
    // Potęgowanie liczb bez metody Math.pow(d,d):
    potega = 1;
    int tmp = n;
    while(tmp>0){
      potega*=a;
      tmp--;
    }
    System.out.println(a+" podniesione do potęgi "+n+" wynosi:\n"+potega);
 
    System.out.println();
    // Liczby rzeczywiste
    System.out.println("Podaj liczbę rzeczywistą");
    double aD = in.nextDouble();
    System.out.println("Podaj potęgę (l. rzeczywistą)");
    double nD = in.nextDouble();
    double potD = Math.pow(aD, nD);
    System.out.println(aD+" podniesione do potęgi "+nD+" wynosi:\n"+potD);
 
    System.out.println();
    // Zaokrąglenie do n-tego miejsca po przecinku:
    double pi = Math.PI;
    System.out.println("Podaj dokładność zaokrąglenia");
    n = in.nextInt();
    int zaokr = (int)Math.pow(10, n); // 10 do potęgi n
    pi *= zaokr;
    pi = Math.round(pi);
    pi /= zaokr;
    System.out.println("Zaokrąglenie do "+n+" miejsca po przecinku:\n"+pi);
 
    System.out.println();
    // Zaokrąglenie do n-tego miejsca po przecinku bez metody Math.pow(d,d):
    pi = Math.PI;
    zaokr = 1;
    tmp = n;
    while(tmp>0){
      zaokr *= 10;
      tmp--;
    }
    pi *= zaokr;
    pi = Math.round(pi);
    pi /= zaokr;
    System.out.println("Zaokrąglenie do "+n+" miejsca po przecinku:\n"+pi);
  }
 
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>