JAVA – split ze względu na dwa znaki

W języku JAVA metoda split (w klasie String) pozwala na podzielenie łańcucha znaków na pod łańcuchy (względem podanego znaku / ciągu znaków) i zwrócenie ich w postaci tablicy łańcuchów znaków.

Tym razem jednak podajemy przykładowe rozwiązanie funkcji split dzielącej ciąg znaków pod względem dwóch różnych znaków, a nie jednego.
Split ze względu na dwa znaki w JAVA:

  public static String[] split2(String s, char zn, char zn2){
    int l=0;
    for(int i=0; i<s.length(); i++){
      if(s.charAt(i)==zn || s.charAt(i)==zn2){
        l++;
      }
    }
 
    String [] tStr = new String[l+1];
    for(int i=0; i<tStr.length; tStr[i++]="");
    l=0;
    for(int i=0; i<s.length(); i++){
      if(s.charAt(i)==zn || s.charAt(i)==zn2){
        l++;
      } else {
        tStr[l]+=s.charAt(i);
      }
    }
 
    return tStr;
  }
 
 
  public static void main(String[] args) {
    String lan = "Ala ma kota Kot_ma_Alę";
    // Zastosowanie metody split(" ") zwróci tablicę ciągów:
    //   0 - Ala
    //   1 - ma
    //   2 - kota
    //   3 - Kot_ma_Alę
    String [] tmpTStr = lan.split(" ");
    System.out.println("Wynik działania split(\" \")");
    for(int i=0; i<tmpTStr.length; i++){
      System.out.println(tmpTStr[i]);
    }
 
    // Zastosowanie funkcji split2(' ', '_') zwróci tablicę ciągów:
    //   0 - Ala
    //   1 - ma
    //   2 - kota
    //   3 - Kot
    //   4 - ma
    //   5 - Alę
    String [] tmpTStr2 = split2(lan, ' ', '_');
    System.out.println("Wynik działania split2(\' \', )");
    for(int i=0; i<tmpTStr2.length; i++){
      System.out.println(tmpTStr2[i]);
    }
 
 
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>