JAVA – suma nieparzystych elementów tablicy

Przykład sumowania nieparzystych elementów tablicy:

 
package suma;
 
import java.util.Random;
 
 
public class Main {
 
 /* funkcja zwracająca sumę nieparzystych elementów w tablicy. 
  * Do funkcji przekazywana jest tablica. Następnie poszczególne
  * jej elementy są sumowane a wynik wpisywany jest do określonej zmiennej.
 
 * 
 */
 public static int suma_nieparzyste(int[] tablica)
 {
   int suma = 0; // w tej zmiennej będziemy trzymać sumę elementów tablicy
 
   for (int i = 0 ; i < tablica.length ; i++) // tutaj przejście po tablicy
   {
     if (tablica[i] % 2 == 1) // przy pomocy sumy modulo 2 sprawdzamy
     {             // czy dany element jest nieparzysty
       suma = suma + tablica[i]; // dodajemy kolejne nieparzyste elementy
     }
   }
   return suma;
 }
  public static void main(String[] args) 
  {
    int w = 5; // tutaj ustawiamy wielkość tablicy
    int[] tab = new int[w]; // tworzymy nową tablicę wartości int
    Random r = new Random(); // obiekt klasy Random do losowania wartości
 
    for (int i = 0 ; i < tab.length ; i++)
    {
      tab[i] = r.nextInt(16) + 5; // losowanie wartości z przedziału <5:20>
    }    
    System.out.println(suma_nieparzyste(tab)); // wywołanie funkcji i 
                    // wyświetlenie wyniku
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>