JAVA – sumowanie części ułamkowej z tablicy

Funkcja wyznaczająca sumę części ułamkowych z tablicy:

 
package ulamki;
 
import java.util.Random;
 
public class Main {
 
 /* Funkcja wyznaczająca część sumę części ułamkowych z tablicy
  * podanej jako parametr.
  */
 
  public static double Suma_ulamkow(double[] tablica)
  {
    double wynik = 0.0; // zmienna, w której będziemy przechowywać sumę
               // ułamków z poszczególnych elementów tablicy
    for (int i = 0 ; i < tablica.length ; i++) // przejście po elementach 
    {                     // tablicy
      while(tablica[i] >= 1.0) // jeżeli dana wartość jest większa od 1
      {             // to odejmujemy od niej jedynkę tak długo,
        tablica[i] = tablica[i] - 1.0; // aż uzyskamy wartość mniejszą
      }                  // lub równą 1
      wynik = wynik + tablica[i]; // tak otrzymany ułamek dodajemy 
    }                // do sumny elementów
    return wynik;
  }
 
  public static void main(String[] args) 
  {
   int w = 50;  // wielkosc tablicy
   double[] tab = new double[w]; 
   Random rand = new Random(); // obiekt klasy Random do losowania wartości
   int minimum = 5;
   int maximum = 10;
   for (int i = 0 ; i < tab.length ; i++)
   {
     tab[i] = minimum + (maximum - minimum) * rand.nextDouble();
     // dla każdego elementu tablicy losujemy nową wartość double
   }  // z przedziału zadanego wartosciami minimum oraz maximum
   System.out.println(Suma_ulamkow(tab));
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>