JAVA – Tablice nierównomierne

Tablice nierównomierne (różna liczba kolumn w każdym wierszu) w języku JAVA:

 
 
package tablicenierownomierne;
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;
 
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    Random r = new Random();
 
    /*
     * Dwuwymiarowa tablica nierównomierna.
     * 
     * Liczba wierszy w tablicy podawana jest przez użytkownika.
     * W pierwszym wierszu jest jedna kolumna
     * w drugim dwie, w trzecim trzy itd.
     * 
     * Tablica wypełniana jest liczbami losowymi.
     */
    System.out.println("Podaj liczbę wierszy");
    int w = in.nextInt();
 
    // Deklaracja tablicy i definicja liczby wierszy
    int[][] tab = new int[w][];
    // Tworzenie w każdym wierszy odpowiedniej liczby kolumn
    for(int i=0; i<tab.length; i++)
      tab[i]=new int[i+1];
 
    // Wypełnienie tablicy liczbami losowymi
    for(int i=0; i<tab.length; i++)
      for (int j=0; j<tab[i].length; j++)
        tab[i][j]=r.nextInt(10);
 
    // Wyświetlenie tablicy
    System.out.println("Wypełniona tablica:\n");
    for(int i=0; i<tab.length; i++){
      for (int j=0; j<tab[i].length; j++)
        System.out.print(tab[i][j]+ " ");
      System.out.println();
    }
 
    System.out.println();
    /*
     * Dwuwymiarowa tablica nierównomierna.
     * 
     * Liczba wierszy w tablicy podawana jest przez użytkownika.
     * Następnie dla każdego wiersza użytkownik podaje liczbę kolumn.
     * 
     * Tablica wypełniana jest liczbami losowymi.
     */
    System.out.println("Podaj liczbę wierszy");
    w = in.nextInt();
 
    // Deklaracja tablicy i definicja liczby wierszy
    int[][] tab2 = new int[w][];
    // Tworzenie w każdym wierszy odpowiedniej liczby kolumn.
    // Liczba kolumn dla danego wiersza podawana jest przez użytkownika.
    for(int i=0; i<tab2.length; i++){
      System.out.format("Podaj liczbę kolumn w %d wierszu\n", i+1);
      int k = in.nextInt();
      tab2[i]=new int[k];
    }
 
    // Wypełnienie tablicy liczbami losowymi
    System.out.println("Wypełniona tablica:\n");
    for(int i=0; i<tab.length; i++)
      for (int j=0; j<tab[i].length; j++)
        tab2[i][j]=r.nextInt(10);
 
    // Wyświetlenie tablicy
    for(int i=0; i<tab2.length; i++){
      for (int j=0; j<tab2[i].length; j++)
        System.out.print(tab2[i][j]+ " ");
      System.out.println();
    }
 
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>