JAVA – Tablice

Tablice w języku JAVA:

 
package tablice;
 
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;
 
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    Random r = new Random();
 
    // Tworzenie tablicy n-elementowej
    System.out.println("Podaj liczbę");
    int w = in.nextInt();
    int [] tab = new int[w];
 
    // length, oznacza długość tablicy:
    System.out.format("Tablica składa się z %d elementów\n", tab.length);
 
    // "Przejście" przez całą tablicę i wypełnienie jej liczbami losowymi
    for(int i=0; i<tab.length; i++)
      tab[i]=r.nextInt(100)+1;
 
    // Wyświetlenie zawartości całej tablicy (każdy element z osobna)
    for(int i=0; i<tab.length; i++)
      System.out.print(tab[i]+" ");
 
    System.out.println();
 
    // Tworzenie tablicy z podaniem wartości jej elementów
    System.out.println("\nNowa tablica:");
    int [] tab2 = {5, 23, 11, 16, 7};
    for(int i=0; i<tab2.length; i++)
      System.out.print(tab2[i]+" ");
 
    System.out.println();
 
    System.out.println("\nTablica dwuwymiarowa");
    // Tworzenie tablicy dwuwymiarowej:
    int [][] tab2w = new int[8][5]; // 8 wierszy, 5 kolumn
 
    // Wyświetlenie
    for(int i=0; i<tab2w.length; i++){ // "Przejście" przez wiersze
      for(int j=0; j<tab2w[i].length; j++) // "Przejście" przez kolumny
        System.out.print(tab2w[i][j]+" ");
      System.out.println(); // Koniec kolumn w danym wierszu - nowa linia
    }
 
    // Kopiowanie tablicy tab2, jako pierwszy wiersz tablicy tab2w:
    System.arraycopy(tab2, 0, tab2w[0], 0, tab2w[0].length);
 
    System.out.println("\nTablica dwuwymiarowa po kopiowaniu");
    // Wyświetlenie - po zamianie
    for(int i=0; i<tab2w.length; i++){
      for(int j=0; j<tab2w[i].length; j++)
        System.out.print(tab2w[i][j]+" ");
      System.out.println();
    }
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>