JAVA – trójkąt Pascala

Program rysujący trójkąt Pascala o zadanej wysokości:

 
package Pascal;
 
import java.util.Scanner;
 
 /* Program rysujący trójkąt Pascala o zadanej przez użytkownika wielkości.
  * W programie zastosowane zostaną dwie dodatkowe funkcje. Pierwsza z nich
  * posłuży do wyliczenia wartości na danej pozycji w wierszu
  * natomiast druga funkcja pozwoli na wyrównanie wyświetlania liczb.
  */
 
 
public static String dodaj_puste(int liczba, int spacja) {
  String zapisz = liczba+""; // najpierw wpisujemy liczbę do zapisania
  while (zapisz.length() < spacja) // następnie w pętli dodajemy puste miejsca
  {
    zapisz = zapisz + " ";
  }
  return zapisz; // zwracamy liczbę i puste miejsca z prawej strony
}
 
public static int Oblicz_wartosc (int wiersz, int kolumna) 
{
  if (kolumna == 1 || kolumna == wiersz) // pierwsza i ostatnia kolumna w każdym
  {    // wierwszu w trójkącie jest zawsze równa 1
    return 1;
  } 
  else // w przeciwnym wypadku rekurencyjnie obliczamy wartość na podstawie
  {  // wartości znajdujących się nad liczą wiersz wcześniej
    return Oblicz_wartosc(wiersz-1, kolumna-1)+Oblicz_wartosc(wiersz-1, kolumna);
  }
}
 
  public static void main(String[] args) 
  {
    int h; // zmienna do przechowywania wysokości trójkąta
    Scanner wej = new Scanner(System.in);
    h = wej.nextInt(); // wartość podawana przez użytkownika
 
    for (int i=1; i<=h; i++) // dla każdego wiersza
    {
     for (int j=1; j<=h-i; j++) // w każdym wierszu zaczynamy od kilku 
     {         // spacji aby poprawnie wyświetlać trójkąt
      System.out.print("  "); // w pierwszym wierszu 3 spacje
     }             // w drugim 6, w trzecim 9 i tak dalej
     for (int k=1; k<=i; k++) 
     {
      System.out.print(dodaj_puste(Oblicz_wartosc(i, k), 6));
     }
     System.out.println();
    }  
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>