JAVA – wystąpienia litery w łańcuchu

Przykład dwóch funkcji zliczających wystąpienia litery w łańcuchu. Pierwsza funkcja zlicza wystąpienia litery z uwzględnieniem małych i wielkich liter, natomiast druga funkcja ignoruje wielkość liter:

 
package zliczanie;
 
public class Main {
 
 /* funkcja zliczająca wystąpienia podanego znaku w łańcuchu
  * parametrami funkcji jest napis, w którym liczone są wystąpienia oraz
  * znak char, który jest zliczany.
 */
 public static int wystapienie_litera(String napis, char litera)
 {
   int ile_liter = 0; // zmienna, w której będziemy przechowywać 
             // liczbę zliczonych znaków
   char znak_z_napisu; // zmienna do pobierania kolejnych liter z napisu
   for (int i = 0 ; i < napis.length() ; i++) // przejście po napisie
   {
     znak_z_napisu = napis.charAt(i); // pobieramy pojedynczy znak z napisu
     if(znak_z_napisu == litera) // porównanie ze znakiem
     {              // przekazywanym jako parametr
       ile_liter++; // zwiększamy wartość zmiennej
     }
   }  
   return ile_liter;
 }
 
 /* funkcja zbliżona do powyższej, ale tym razem nie jest istotna 
  * wielkość litery podanej jako parametr. Przykładowo 'A' oraz 'a'
  * zliczane będą jako ten sam znak
 */
 public static int wystapienie_litera_male_i_wielkie(String napis, char litera)
 {
   int ile_liter = 0; // zmienna, w której będziemy przechowywać 
             // liczbę zliczonych znaków
   char znak_z_napisu; // zmienna do pobierania kolejnych liter z napisu
 
   // pojedynczy znak traktujemy jako napis, następnie stosując funkcję
   // toUpperCase() zmieniamy go na napis składający się z jednej, wielkiej
   // litery. Pobieramy tę literę przy pomocy charAt i wpisujemy to 
   // zmiennej litera
   litera = String.valueOf(litera).toUpperCase().charAt(0);
   for (int i = 0 ; i < napis.length() ; i++) // przejście po napisie
   {
     znak_z_napisu = napis.charAt(i); // pobieramy pojedynczy znak z napisu
     znak_z_napisu = String.valueOf(znak_z_napisu).toUpperCase().charAt(0);
     if(znak_z_napisu == litera) // porównanie ze znakiem
     {              // przekazywanym jako parametr
       ile_liter++; // zwiększamy wartość zmiennej
     }
   }  
   return ile_liter;
 }
 
  public static void main(String[] args) 
  {
    String przykladowy_napis = "Ala ma kota i 3 psy";
    System.out.println(wystapienie_litera(przykladowy_napis, 'A'));
    System.out.println(wystapienie_litera_male_i_wielkie(przykladowy_napis, 'A'));
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>