JAVA – Wyszukiwanie NWD

Poniżej dwa przykłady funkcji opartych na algorytmie Euklidesa do wyszukiwania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb:

 
package NWD;
 
public class Main {
 
 /* NWD - program wyznacający największy wspólny dzielnik dwóch liczb
  * podanych jako parametry funkcji - algorytm Euklidesa
  */
 
  /*
   * pierwsza wersja funkcji, w której zastosowano wielokrotne odejmowanie
   * dwóch liczb
   */
  public static int NWD_1(int pierwsza, int druga)
  {
    while (pierwsza != druga) // dopóki dwie liczby nie są sobie równe
    {
      if (pierwsza > druga) // sprawdzamy, która z nich jest większa
      {
        pierwsza = pierwsza - druga; // odejmujemy mniejszą liczbę
      }                // od większej
      else
      {
        druga = druga - pierwsza;
      }
    }
    return pierwsza; 
  }
 
  /*
   * druga wersja algorytmu Euklidesa, w której zastosowano rekurencję
   * oraz operację modulo dwóch lich
   */
  public static int NWD_2(int pierwsza, int druga)
  {
    if (druga == 0) 
    {
      return pierwsza; 
    }
    else // rekurencyjne wywołanie funkcji, gdzie kolejność parametrów 
    {  // została zamieniona, dodatkowo drugi parametr to operacja modulo
      return NWD_2(druga, pierwsza%druga); // dwóch liczb.
    }
  }
 
 
  public static void main(String[] args) 
  {
    System.out.println(NWD_1(130,20)); // przykład zastosowania podejścia 1
    System.out.println(NWD_2(130,20)); // oraz 2   
  }
}

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>